Voorlopig geen verbod asbestdaken

De Eerste Kamer heeft op 4 juni jl. het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten afgewezen. Dat heeft tot gevolg dat het verbod op bepaalde typen asbestdaken dat per 31 december 2024 zou gaan gelden van de baan is. De leden van de Eerste Kamer...