De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid besloten om de aanwijzing van Ascert als stichting die de normen voor asbestsanering beheert in te trekken. Hierdoor zou er meer ruimte moeten komen voor nieuwe werkwijzen om asbest veilig te saneren. Ook kunnen de kosten van asbestsanering dalen doordat asbestsaneerders niet meer verplicht worden om te investeren in dure materialen die worden voorgeschreven in de door Ascert opgestelde normen en doordat de administratieve belasting afneemt.

De VAVB is, met haar leden, altijd vooruitstrevend geweest op het gebied van innovaties. Uiteraard met als doelstelling om te komen tot een ‘best bestaande techniek’ zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van de uitvoerende werknemers en hun omgeving.

Al geruime tijd is de VAVB van mening dat de regelgeving te ver is doorgeschoten waardoor e.e.a. te complex is geworden en noodzakelijke innovaties nog nauwelijks doorgang hebben kunnen vinden. Herhaaldelijk is aangetoond dat bepaalde saneringen van asbest op een veilige manier kunnen plaatsvinden. Helaas zijn deze beproefde methoden, op grond van de door Ascert opgestelde risicoclassificatie, nog steeds verboden.
Tevens merken wij al jaren op dat de administratieve vereisten voor het verwijderen van asbest de afgelopen jaren enorm zijn toegenomen zonder dat dit in de praktijk heeft mogen leiden tot een veiligere sanering van het asbest.

De VAVB wil benadrukken dat asbest een zeer gevaarlijke stof is die bij een onjuiste sanering / werkwijze een groot risico voor de gezondheid kan opleveren. De VAVB is van mening dat enige vorm van regulering van asbestsanering en erkende toetsing van saneringsmethoden van groot belang is; en dient te blijven.