Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap

 Op grond van artikel 6 lid 3 van de Statuten van de VAVB kan opzegging schriftelijk geschieden tegen het einde van een kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste drie maanden geldt.

Opzegging met ingang van een volgend kalenderjaar dient dus uiterlijk 30 september plaats te vinden. De opzegging kan worden verzonden aan info@vavb.nl of per post aan:

VAVB
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

Opzegging hoeft niet aangetekend plaats te vinden maar een niet-aangetekende opzegging is uitsluitend geldig na ontvangst van een bevestiging van de opzegging door de VAVB aan het lid.

Meer informatie? Stel uw vraag via info@vavb.nl of bel met het secretariaat via 035-542 75 25.

VAVB
Gooimeer 4-15
1411 DC NAARDEN

Postadres
Postbus 5135
1410 AC NAARDEN

035-5427525
info@vavb.nl

E

VAVB

Postbus 2120
3200 CC Spijkenisse
KvK 40482745

E

Telefoonnummer

E

E-mailadres

info@vavb.nl