De Eerste Kamer heeft op 4 juni jl. het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten afgewezen. Dat heeft tot gevolg dat het verbod op bepaalde typen asbestdaken dat per 31 december 2024 zou gaan gelden van de baan is.

De leden van de Eerste Kamer vonden dat in het wetsvoorstel onvoldoende rekening is gehouden met de beperkte capaciteit om daken te saneren en zien een te groot risico dat houders van asbestdaken door de saneringseis in de financiële problemen komen.

Een meerderheid van de Eerste Kamer was wel voorstander van de verplichte sanering van asbestdaken maar vonden de in het wetsvoorstel vastgelegde eisen te ver gaan. De verwachting is dat ook de meerderheid van de nieuwe leden van de Eerste Kamer voorstander zullen zijn van een saneringseis voor asbestdaken, maar voorlopig is de wettelijke deadline van de baan.

Meer informatie leest u hier.