Over Asbest

Wat is asbest?

Asbestvezels en stofdeeltjes zijn gevaarlijk voor mensen die ermee werken of ermee in aanraking komen. Asbest is door zijn unieke eigenschappen van duurzaamheid, isolatievermogen, brandwerendheid en geringe kostprijs altijd op zeer ruime schaal toegepast. Sinds 1993 is het toepassen van alle soorten asbest in Nederland verboden.

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

Chrysotiel/wit asbest is het meest toegepast (ruim 90%), maar ook van amosiet/bruin asbest en crocidoliet/blauw asbest (samen 10%) zijn in allerlei producten verwerkt. Bruin en blauw asbest behoren tot de amfiboolgroep die gevaarlijker zijn dan chrysotiel.

Gezondheidsrisico’s

Uit onderzoeken blijkt dat blootstelling aan asbest ernstige gevolgen voor de gezondheid met zich mee brengt. Asbestvezels kunnen, wanneer ze worden ingeademd, longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) veroorzaken.

Wet- en regelgeving

Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. In de Europese Unie (EU) geldt een asbestverbod sinds 2005. Er zijn verschillende wettelijke regels van toepassing voor het omgaan met asbest, afhankelijk van de vraag of u in het kader van beroep, bedrijf, opdrachtgever of als particulier met asbest omgaat.

Voor werkgevers, werknemers en voor zelfstandige beroepsuitoefenaars is altijd het Arbeidsomstandighedenbesluit van belang. Voor het (laten) verwijderen van asbest uit een bouwwerk of object dient men tevens met het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 rekening te houden.
Voor particulieren die asbestbevattend materiaal willen verwijderen, geldt ook het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.
Daarnaast verbiedt ook andere regelgeving, zoals het Productenbesluit asbest onder andere het in voorraad houden en bewerken van asbest.

Voor het slopen of renoveren van gebouwen, dient een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf ingeschakeld te worden. Dit bedrijf geeft aan hoe groot de risico’s zijn van de geplande werkzaamheden. Hoe hoger het risico dat er asbestvezels vrijkomen, hoe zwaarder de te nemen maatregelen zijn.

Lees meer over asbest op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

E

VAVB

Postbus 2120
3200 CC Spijkenisse
KvK 40482745

E

Telefoonnummer

E

E-mailadres

info@vavb.nl