Disclaimer

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. VAVB kan echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

De gegevens op www.vavb.nl zijn niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Indien u ons attendeert op onjuistheden, zullen wij die zo spoedig mogelijk aanpassen.

Voor zover van toepassing zijn alle gegevens over leden zoveel mogelijk afkomstig van het desbetreffende lid. VAVB kan niet instaan voor de juistheid van deze informatie. Hoewel wij zorgvuldig te werk gaan, kunnen bij het overnemen van deze gegevens fouten in de gegevens ontstaan of kunnen gegevens onvolledig overkomen.

VAVB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zullen wij met de eigenaar in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

E

VAVB

Postbus 2120
3200 CC Spijkenisse
KvK 40482745

E

Telefoonnummer

E

E-mailadres

info@vavb.nl