Over ons

Over VAVB

De Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven (VAVB) maakt zich al meer dan 25 jaar sterk voor zorgvuldige beleidsvorming en een gezonde uitvoeringspraktijk in asbestsanering. De VAVB heeft de aanzet gegeven tot belangrijke delen van de huidige wet- en regelgeving, waaronder de certificatieregeling.

De VAVB zet zich o.a. in voor verantwoorde, duidelijke en uitvoerbare regelgeving. In de eerste plaats om de werkzaamheden uit te voeren zonder onnodige risico’s voor maatschappij, omgeving en medewerkers. Een evenwichtig ondernemersklimaat is eveneens een speerpunt voor de VAVB. Te denken valt aan terugdringing van onnodige, kostbare administratieve lasten en het voorkomen van onwettige en concurrentieverstorende activiteiten. In dat verband blijft de VAVB intensief pleiten voor een effectief en efficiënt vergunningenstelsel onder onafhankelijk toezicht.

De VAVB is gesprekspartner op alle niveaus in bedrijfsleven, overlegplatforms en bij overheden. De VAVB hecht veel waarde aan een hoog professioneel niveau. Daarom geldt een helder criterium voor het lidmaatschap: leden dienen minimaal te beschikken over het procescertificaat asbestverwijdering onder certificatieschema SC-530.

Waarom VAVB

De bij de VAVB aangesloten bedrijven zijn tezamen in hoge mate representatief voor de bedrijfstak in Nederland op het gebied van asbestverwijdering. Zij vormen als het ware de top van de markt. Het is dan ook de VAVB geweest die zich destijds sterk heeft gemaakt om in overleg met de overheid te komen tot een landelijke certificering voor het verwijderen van asbest. De leden van de VAVB beschikken uiteraard allemaal over het KOMO-procescertificaat wat borg staat voor het gehele proces van asbest verwijderen conform de gestelde regels.

De leden van de VAVB staan garant voor het leveren van kwaliteit, service en zekerheid. De VAVB is ook als enige Nederlandse organisatie aangesloten bij de European Asbestos Removal Association (EARA).

De contactgegevens van onze leden vindt u hier.

E

VAVB

Postbus 2120
3200 CC Spijkenisse
KvK 40482745

E

Telefoonnummer

E

E-mailadres

info@vavb.nl